In het hart van onze zending :

gebed en dienstbaarheid voor de glorie van God


Gebed en dienstbaarheid: twee zijden van dezelfde munt, naar het voorbeeld van Christus die zichzelf tot dienaar heeft gemaakt.

"Van zijn geboorte tot aan zijn dood, leefde Jezus ononderbroken verenigd met zijn Vader in de Geest:

  • nu eens in lange gebedsmomenten in afzondering,
  • dan weer in dagdagelijkse ontmoetingen en gebeurtenissen.

Dan welden lofprijzing, dank- en smeekgebed in Hem op en sprak Hij ten beste voor de mensen."                                                                       Constituties nr. 19

 


Het gemeenschappelijk gebed

het gebed van de Kerk,

in het bijzonder    de Eucharistie,

brengt ons in ‘communie’met Christus en de anderen om het werk van de Vader te volbrengen.

"Door de Eucharistie, bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven, verenigt Jezus Christus ons in zijn Kerk. Hij voert ons mee in deze grote stroming van zijn liefde en dankbaarheid, die de gehele mensheid als lichaam van Christus naar de Vader leidt."

Constituties nr. 22

Het gebed doordringt heel ons leven.

Zonder het gebed kan ons apostolische inzet geen vrucht dragen. Door het gebed nemen we deel aan het werk van de Vader,in Jezus.

God wacht op je op in de eenzaamheid:

  • kom bij Hem met alles wat je ter harte gaat: zijn koninkrijk, je zending, je medemensen;
  • verblijf in zijn aanwezigheid, laat de Geest in jou bidden, laat je door Hem omvormen.

Zo zal heel je leven gebed worden.”

Constituties nr. 25

Jubilé - Jubilee - Jubeleum 2017

French

Scout leaders

in Lincoln

ENGLISH

FRANCAIS

NEDERLANDS

Message de Soeur Martine MEUWISSEN

supérieure générale

 

Noël 2017

 

Kerstmis 2017

 

Christmas 2017