In het hart van onze zending :

gebed en dienstbaarheid voor de glorie van God


Gebed en dienstbaarheid: twee zijden van dezelfde munt, naar het voorbeeld van Christus die zichzelf tot dienaar heeft gemaakt.

"Van zijn geboorte tot aan zijn dood, leefde Jezus ononderbroken verenigd met zijn Vader in de Geest:

  • nu eens in lange gebedsmomenten in afzondering,
  • dan weer in dagdagelijkse ontmoetingen en gebeurtenissen.

Dan welden lofprijzing, dank- en smeekgebed in Hem op en sprak Hij ten beste voor de mensen."                                                                       Constituties nr. 19

 


Het gemeenschappelijk gebed

het gebed van de Kerk,

in het bijzonder    de Eucharistie,

brengt ons in ‘communie’met Christus en de anderen om het werk van de Vader te volbrengen.

"Door de Eucharistie, bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven, verenigt Jezus Christus ons in zijn Kerk. Hij voert ons mee in deze grote stroming van zijn liefde en dankbaarheid, die de gehele mensheid als lichaam van Christus naar de Vader leidt."

Constituties nr. 22

Het gebed doordringt heel ons leven.

Zonder het gebed kan ons apostolische inzet geen vrucht dragen. Door het gebed nemen we deel aan het werk van de Vader,in Jezus.

God wacht op je op in de eenzaamheid:

  • kom bij Hem met alles wat je ter harte gaat: zijn koninkrijk, je zending, je medemensen;
  • verblijf in zijn aanwezigheid, laat de Geest in jou bidden, laat je door Hem omvormen.

Zo zal heel je leven gebed worden.”

Constituties nr. 25

 

May 2017

Sister Gillian and  300 young people in Lourdes.

Statue Mère

Théodore Guérin

14 mai 2017

May 14, 2017

14 mei 2017

 

Récollection

Famille Spirituelle

20-21 janvier 2017

 

FRANCAIS        NEDERLANDS       ENGLISH

 

FR

    

ENGL

    

NL    MALAGASY    SINHALA

 

  Jubilé

  Jubily  

Jubileum       2016

Voeux

Vows

Geloften

 

Madagascar et Sri Lanka

 

Départ en retraite de la Providence à Olivet.

Témoignages

FRANCAIS

 

Getuigenissen NEDERLANDS

Testemonies ENGLISH

 

Castellane

départ des Soeurs

Témoignages FR

Getuigenissen NL

Testemonies ENGL