Nederigheid

Nederigheid is een typisch kenmerk van Jezus. Zij is de grondslag van alle geestelijk leven en een weg naar diepe menselijkheid. Het is een houding van waarachtigheid tegenover God, de anderen en mezelf.

Luisteren we naar Moeder Marie Madeleine: “Wees als de lijdende Jesus: zachtmoedig, nederig, geduldig en toegewijd.”      Constituties nr 5                                                                                                                                            

Eenvoud                          

Eenvoudig zijn is gaan naar het essentiële en de nederigheid van geest bezitten om God te laten handelen in het diepst van ons wezen. Het is totaal vrij zijn, om zo bewoond te kunnen worden door de Enige Aanwezigheid. Het is met God verenigd leven.

Onze Constituties nodigen ons hiertoe uit, door ons te herinneren aan de beginperiode van de Congregatie:‘Laat diep in je hart dit woord van Moeder Marie doorklinken:

"Zorg ervoor nooit je eenvoud te verliezen." '

Overgave

Overgave is zelfontlediging. Alleen een diep en totaal vertrouwen leidt tot overgave, een van de zuiverste uitdrukkingen van de liefde. De maat van onze overgave is de maat van onze passie voor Gods wil, naar het voorbeeld van Jezus die zei:

“Ik doe altijd de wil van mijn Vader.”  (Joh 8,29)

Ziehier het getuigenis van Moeder Marie: “Na gebed en overgave aan God voelde ik zulke kracht in mij, dat als het hemelgewelf zou neervallen, ik mijn schouders zou strekken om dit op te vangen.”

Geest van dienstbaarheid

De contemplatie van Christus,

”Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen”

zet ons aan tot inzet en dienstbaarheid. Bij onze stichters is deze geest van dienstbaarheid vanzelfsprekend. Pastoor Dujarié vraagt ons gepassioneerd te zijn, te dienen en onszelf te vergeten:

“Schrik niet jezelf te verteren in dienstbaarheid, voor de glorie van God en het heil van de mensen.”


Zorg dragen voor de verkondiging van het Evangelie

De passie om het evangelie te verkondigen werd ons overgedragen door pastoor Dujarié. Bezield door een onvermoeibare ijver om Jezus Christus te verkondigen, zelfs in levensgevaarlijke omstandigheden, zette hij zich ononderbroken in voor de evangelisatie van de ontkerstende wereld.

Hij stuurde de zusters naar de meest verlaten mensen in de heuvels van Ruillé. Deze passie voor de verkondiging van de Blijde Boodschap is ook vandaag nog aanwezig in onze geschriften en keuzes.

       « Samen durven de Blijde Boodschap verkondigen ».        

(Kapittelakten 1994)Jubilé - Jubilee - Jubeleum 2017

French

Scout leaders

in Lincoln

ENGLISH

FRANCAIS

NEDERLANDS

Message de Soeur Martine MEUWISSEN

supérieure générale

 

Noël 2017

 

Kerstmis 2017

 

Christmas 2017