Nederigheid

Nederigheid is een typisch kenmerk van Jezus. Zij is de grondslag van alle geestelijk leven en een weg naar diepe menselijkheid. Het is een houding van waarachtigheid tegenover God, de anderen en mezelf.

Luisteren we naar Moeder Marie Madeleine: “Wees als de lijdende Jesus: zachtmoedig, nederig, geduldig en toegewijd.”      Constituties nr 5                                                                                                                                            

Eenvoud                          

Eenvoudig zijn is gaan naar het essentiële en de nederigheid van geest bezitten om God te laten handelen in het diepst van ons wezen. Het is totaal vrij zijn, om zo bewoond te kunnen worden door de Enige Aanwezigheid. Het is met God verenigd leven.

Onze Constituties nodigen ons hiertoe uit, door ons te herinneren aan de beginperiode van de Congregatie:‘Laat diep in je hart dit woord van Moeder Marie doorklinken:

"Zorg ervoor nooit je eenvoud te verliezen." '

Overgave

Overgave is zelfontlediging. Alleen een diep en totaal vertrouwen leidt tot overgave, een van de zuiverste uitdrukkingen van de liefde. De maat van onze overgave is de maat van onze passie voor Gods wil, naar het voorbeeld van Jezus die zei:

“Ik doe altijd de wil van mijn Vader.”  (Joh 8,29)

Ziehier het getuigenis van Moeder Marie: “Na gebed en overgave aan God voelde ik zulke kracht in mij, dat als het hemelgewelf zou neervallen, ik mijn schouders zou strekken om dit op te vangen.”

Geest van dienstbaarheid

De contemplatie van Christus,

”Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen”

zet ons aan tot inzet en dienstbaarheid. Bij onze stichters is deze geest van dienstbaarheid vanzelfsprekend. Pastoor Dujarié vraagt ons gepassioneerd te zijn, te dienen en onszelf te vergeten:

“Schrik niet jezelf te verteren in dienstbaarheid, voor de glorie van God en het heil van de mensen.”


Zorg dragen voor de verkondiging van het Evangelie

De passie om het evangelie te verkondigen werd ons overgedragen door pastoor Dujarié. Bezield door een onvermoeibare ijver om Jezus Christus te verkondigen, zelfs in levensgevaarlijke omstandigheden, zette hij zich ononderbroken in voor de evangelisatie van de ontkerstende wereld.

Hij stuurde de zusters naar de meest verlaten mensen in de heuvels van Ruillé. Deze passie voor de verkondiging van de Blijde Boodschap is ook vandaag nog aanwezig in onze geschriften en keuzes.

       « Samen durven de Blijde Boodschap verkondigen ».        

(Kapittelakten 1994) 

May 2017

Sister Gillian and  300 young people in Lourdes.

Statue Mère

Théodore Guérin

14 mai 2017

May 14, 2017

14 mei 2017

 

Récollection

Famille Spirituelle

20-21 janvier 2017

 

FRANCAIS        NEDERLANDS       ENGLISH

 

FR

    

ENGL

    

NL    MALAGASY    SINHALA

 

  Jubilé

  Jubily  

Jubileum       2016

Voeux

Vows

Geloften

 

Madagascar et Sri Lanka

 

Départ en retraite de la Providence à Olivet.

Témoignages

FRANCAIS

 

Getuigenissen NEDERLANDS

Testemonies ENGLISH

 

Castellane

départ des Soeurs

Témoignages FR

Getuigenissen NL

Testemonies ENGL