De Menswording,

openbaring van het goddelijk Mysterie

God werd Mens opdat Zijn goddelijk leven alle menselijkheid zou doordringen.In Jezus, binnengetreden in de tijd, ontvangen alle dimensies van het menselijk bestaan een nieuwe glans.

De spiritualiteit van de Menswording beleven, is Jezus Christus in ons zijn menswording laten voortzetten. Dat veronderstelt, tegelijkertijd, een leven volledig afgestemd op Hem en een leven geïntegreerd in onze leefomgeving.

 

De spiritualiteit van onze Stichters

Pastoor Dujarié

Het leven in moeilijke situaties en strijd hebben hem gevormd en van hem een moedige man gemaakt, met een diep geloof in Gods Voorzienigheid. Hij is gepassioneerd voor God en de mensen, altijd weer luisterend naar God en de noden van zijn tijd.

"Ik ben priester om een troost te zijn voor de weduwen, een vader voor de wezen, een steun voor de armen en een vriend voor de lijdende mens."   (27 mei 1803)

Moeder Marie Madeleine (Zoé du Roscoät)

Enkele nota’s in een schrift tonen ons het fundament van haar geestelijk leven.

“Ik zal mijn uiterste best doen en voortdurend aan de Heer vragen om de volgende deugden te verwerven: nederigheid, onvermoeibaar geduld, onthechting en liefde voor het kruis. Ook wil ik mijn best doen om te leven in liefdevolle overgave aan de goedheid van God de Vader en te doen wat Hem behaagt. Ik zoek in alles alleen Zijn Glorie." 

Moeder Marie (Perrine Aimée Lecor)                    

Moeder Marie bezat een sterk aanvoelen van Gods transcendentie, het absolute, zijn goedheid...

Zij schreef aan de zusters: "Stel uw vertrouwen in God en vergeet nooit hoe Hij ons wilde leren om alleen op Hem te rekenen, omdat Hij alles is en Hij alleen volstaat..."

Heel haar geestelijk leven kan worden samengevat in: kinderlijke overgave aan de Voorzienigheid, nederigheid, eenvoud, gehoorzaamheid, naastenliefde

Jubilé - Jubilee - Jubeleum 2017

French

Scout leaders

in Lincoln

ENGLISH

FRANCAIS

NEDERLANDS

Message de Soeur Martine MEUWISSEN

supérieure générale

 

Noël 2017

 

Kerstmis 2017

 

Christmas 2017