Betekenisvolle figuren

Tussen vele anderen hebben de  H. Vincentius van  Paulo, H. Franciscus van Sales, H. Ignatius van Loyola een heel bijzondere invloed gehad op onze Stichters.

Een spiritualiteit van de Menswording

De strekking van de Franse School stemt overeen met de vernieuwing van het christelijk leven in Frankrijk in de Zeventiende eeuw.

Pierre de Bérulle is een hoofdfiguur in de ontwikkeling van deze machtige geestelijke en missionaire elan. Hij stelt een spiritualiteit voor van relatie tot, en openheid voor God, langs de Menswording van Jezus Christus.

Als men daar nog aan toevoegt dat Pierre de Bérulle een leerling was van de Jezuïeten en ook een belangrijke rol heeft gespeeld bij het aankomen van de Karmelieten in Frankrijk, zien we duidelijk waarop onze spiritualiteit is gebaseerd.

Invloed bij Pastoor Dujarié

Pastoor Dujarié leefde dus in de periode van de geestelijke strekking van de Franse School. Hij kreeg zijn vorming in het seminarie van de Priesters van Saint-Sulpice in Angers waar het onderricht gebaseerd was op een theologie van de Menswording uitgewerkt door Pierre de Bérulle. De drie krachtlijnen van deze spiritualiteit zijn de Menswording, het doopsel en de zending.

Invloeden in de Congregatie


Deze invloeden zijn merkbaar :                

  • in de gewoontes en de devoties van de Congregatie: devotie tot het Heilig Hart en de Eucharistie, speciale devotie voor de Geboorte van Jezus en voor de Heilige Familie,
  • in het geloof in de Voorzienigheid van de Vader die ons zijn Zoon heeft gegeven,
  • in het zoeken van Gods Glorie.

Jean Eudes, een groot verdediger van de devotie tot het Heilig Hart, was een inspiratie voor pastoor Dujarié bij het opstellen van het gebed van de “Réunion” dat ook vandaag nog hét gebed is van de zusters van de Voorzienigheid. 

May 2017

Sister Gillian and  300 young people in Lourdes.

Statue Mère

Théodore Guérin

14 mai 2017

May 14, 2017

14 mei 2017

 

Récollection

Famille Spirituelle

20-21 janvier 2017

 

FRANCAIS        NEDERLANDS       ENGLISH

 

FR

    

ENGL

    

NL    MALAGASY    SINHALA

 

  Jubilé

  Jubily  

Jubileum       2016

Voeux

Vows

Geloften

 

Madagascar et Sri Lanka

 

Départ en retraite de la Providence à Olivet.

Témoignages

FRANCAIS

 

Getuigenissen NEDERLANDS

Testemonies ENGLISH

 

Castellane

départ des Soeurs

Témoignages FR

Getuigenissen NL

Testemonies ENGL