Het charisma is een gave die we hebben ontvangen voor de Kerk en de wereld. Ons charisma delen is voor ons niet alleen een noodzaak maar een roeping:

"Je bent verantwoordelijk anderen voor die taak op te roepen. Zij zullen op hun beurt het Evangelie uitdragen over de wereld." 

Constituties nr. 12

Reeds verscheidene jaren zijn leken met ons op weg en delen met ons het charisma, geput uit het Mysterie van de Menswording.

De band tussen deze leken en de Congregatie kan verschillend zijn:

  • leken die met de lokale gemeenschappen contact zoeken om, vanuit de spiritualiteit van de Congregatie, te leven.
  • leken die, vanuit het charisma en de spiritualiteit van de Congregatie, leven en zorg dragen voor de evangelisatie.
  • leken die, trouw aan het charisma en de geest van het instituut, de werken van de Congregatie verderzetten.

In de scholen                        

In zorg- en sociale centra.

 

May 2017

Sister Gillian and  300 young people in Lourdes.

Statue Mère

Théodore Guérin

14 mai 2017

May 14, 2017

14 mei 2017

 

Récollection

Famille Spirituelle

20-21 janvier 2017

 

FRANCAIS        NEDERLANDS       ENGLISH

 

FR

    

ENGL

    

NL    MALAGASY    SINHALA

 

  Jubilé

  Jubily  

Jubileum       2016

Voeux

Vows

Geloften

 

Madagascar et Sri Lanka

 

Départ en retraite de la Providence à Olivet.

Témoignages

FRANCAIS

 

Getuigenissen NEDERLANDS

Testemonies ENGLISH

 

Castellane

départ des Soeurs

Témoignages FR

Getuigenissen NL

Testemonies ENGL