Met pensioen na een loopbaan bij de Voorzienigheid van Olivet

Naar de Voorzienigheid komen, een waar geschenk

In1993 was het een waar geschenk, een kans naar deze school van de Voorzienigheid te komen, leven en werken in de geest van de Zusters van de Voorzienigheid. Van de boodschap van de Zusters heb ik deze woorden onthouden: vertrouwen, eenvoud, vreugde, nabijheid… ook heb ik: openheid naar de anderen en respect voor ieder...  meegekregen. Deze erfenis van de Zusters heb ik geprobeerd waardig te beleven in het alledaagse, 23 jaar lang. Dank aan de Zusters die ons deze prachtige zending hebben nagelaten, gepassioneerd, en enthousiast! Dank u wel Zuster Marie Alain die vandaag hier aanwezig is
Tot slot twee boodschappen bij wijze van zending...
Beste ouders houdt van uw kinderen, zeg hen dat u van ze houdt, doe dingen met hen, zij zijn uw ware schat.
Beste kinderen wees bewust dat het een voorrecht is naar school te kunnen gaan. En er te leren.  Respecteer deze prachtige plek waar je een zekere kennis kunt opdoen maar ook en vooral een manier van weten te leven! Dat mankeert het meeste bij de jongeren in deze tijd... En geloof in de Voorzienigheid, hij is wel degelijk hier bij ons.    Marie Bordage.

Dank voor het geschonken vertrouwen.

41 jaar in het onderwijs. Wat gaat dat snel, wanneer je houdt van wat je doet! 33 jaar bij de Voorzienigheid. 10 jaar onder de directie van Zuster Marie Alain. Ik bedank haar voor haar aanwezigheid. Aan uw zijde zuster Marie Alain heb ik veel geleerd. De geest van de Zusters van de Voorzienigheid, openstaan voor iedereen, respect voor de verschillen... Ik heb geprobeerd uw voorbeeld na te volgen. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u mij geschonken hebt toen u mij voorgesteld hebt de directie van de kleuterschool op me te nemen. U hebt me gestuwd en aangemoedigd…               Marie Agnès Tavernier

Dank aan allen!

Leerkrachten, OGEC, A.P.E.L

Ouders en leerlingen

Sainte Mère Théodore Guérin

Version imprimable | Plan du site
© La Providence de Ruillé sur Loir