Castellane, 14 jaar aanwezigheid dank zij

de Federatie "Chemin d'Emmaüs"

Oorspronkelijk hebben onze congregaties hun krachten gebundeld om in Castellane deze inplanting mogelijk te maken, na de oproep van Mgr Loizeau, toen Bisschop van  Digne. Wij hadden deze oproep voor een tijd van tien jaar beantwoord en de zusters hebben  er nu 14 jaar geleefd in de sporen van onze Stichters. Een zending van nabijheid voor de hele bevolking. Zij hebben die zending beleefd met moed en geloof, met eenvoud en welwillendheid.De laatste jaren liet de sociologische realiteit van onze congregaties het niet meer toe om de personen nog te vervangen door anderen.

Tijdens de viering van 04/06/2016

Getuigenis van de Burgemeester

Allen, gelovigen of niet, praktiserenden of niet, wij zijn zeer teleurgesteld door het vertrek van een heel actieve religieuze en zusterlijke aanwezigheid. Sinds de installatie hebben werkelijk alle religieuzen die zich hier opgevolgd hebben ons met discretie en doeltreffendheid, met een aandachtige glimlach voor allen, laten zien hoe ze in aanzienlijke  mate hebben meegewerkt aan het bevorderen van de zo kostbare sociale band, die we zo hard nodig hadden om het gemeenschappelijk goed,  zo noodzakelijk in deze tijd, te handhaven en te bevorderen. Allen waren zeer betrokken volgens ieders charisma in het leven van onze stad, zij hebben met trouw, en humane en spirituele deskundigheid  het beste van zichzelf gegeven. Zij spaarden  moeite, noch prijzenswaardige inspanningen.

Enkele andere getuigenissen

Dank U Heer voor de hele mooie momenten die ik heb mogen delen met Zuster Marie Thérèse.  Dank aan jou Marie Thérèse voor je inzet in het koor, de liturgie en dat je het mogelijk hebt gemaakt het Evangelie beter te doen begrijpen via onze sympathieke bijeenkomsten. Dank voor je luisterend oor je steun en je vriendschap. Je tijd in mijn leven zal altijd in mijn herinnering en in mijn hart gegrift blijven…

Nelly, ik spreek gewoonlijk gemakkelijk, maar nu ontbreken me de woorden. Toch borrelen ze in mijn hoofd, maar ik kan ze niet over mijn lippen krijgen, vanwege het verdriet van jouw vertrek. Achter uw verdrietig gezicht verbergen zich de schatten: liefde voor de kinderen, vriendelijkheid, geruststellende aanwezigheid voor de zieken en allen die u ontmoet en waar u contact mee hebt. U was een loyale en toegewijde vriendin. Voor mij was u meer dan een psychiater in mijn moeilijkheden, een venster op een kier naar God toe voor Marc. U was een raadsel voor Benjamin (5 jaar) ... "Hoe weet Nelly dat Jezus van mij houdt?" Je hebt de weg naar de vreugde, het geluk van het ontmoeten en het gaan naar God gebaand.

Colette: Persoonlijk wil ik je bedanken voor je steun en voor je deelname aan de open tafel bijeenkomsten in de parochie en zopas nog bij de deelname aan de broederlijke stappentocht voor de 70jarigen van “Secours Catholique”.  Dank voor de kleine gebedsgroep en voor de meditatie die je hebt opgezet. Het Woord van God delen met jou heeft het mogelijk gemaakt een ander licht te werpen op een ander niveau om onze bezinningen te verrijken. Een vraagje in het voorbijgaan: zomaar in het algemeen, je discrete aanwezigheid is dat niet een synoniem van een stille kracht?

Sainte Mère Théodore Guérin

Version imprimable | Plan du site
© La Providence de Ruillé sur Loir